andrzej fabis logo
Z przyjemnością witamy Państwa na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Adwokata Andrzeja Fabisia.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych (organów państwowych i samorządowych, osób prawnych, organizacji społecznych i politycznych oraz innych podmiotów nieposiadających osobowości prawnej).

Pomoc prawna jest udzielana w zakresie prawa:
 • karnego (w tym karnego skarbowego oraz wykroczeń),
 • cywilnego (rzeczowego, zobowiązań oraz spadków),
 • rodzinnego i opiekuńczego,
 • pracy,
 • gospodarczego,
 • handlowego,
 • lokalowego oraz
 • administracyjnego (w tym zwłaszcza prawa budowlanego oraz procesu inwestycyjnego).

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności:
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, nadzwyczajnych środków zaskarżenia), umów, statutów, regulaminów,
 • prowadzenie negocjacji przedsądowych oraz
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Trybunałami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Celem Kancelarii jest dążenie do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić naszym Klientom kosztów oraz czasu, przy optymalnym uwzględnieniu ich interesów.

Szczególna waga przykładana jest do starannego, sumiennego i terminowego prowadzenia spraw oraz bieżącego informowania Klientów o ich przebiegu, co skutkuje harmonijną współpracą.

Kancelaria zapewnia rygorystyczne podejście do zasad etyki i godności zawodu adwokata.

Kancelaria, dostosowując się do konkretnych potrzeb, świadczy obsługę prawną nie tylko w swojej siedzibie, lecz również w siedzibach naszych Klientów.

Usługi prawne świadczone są na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego.

Obsługa prawna Klientów jest prowadzona również w języku angielskim.

Siedziba Kancelarii mieści się w dzielnicy Gdańsk-Strzyża, przy ul. Zamenhofa 5/1, co umożliwia naszym Klientom łatwy dojazd samochodem lub środkami komunikacji miejskiej

kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Fabiś


ul. Zamenhofa 5/1, 80-284 Gdańsk

tel. kom. 535 997 594

e-mail: adwokat@andrzej-fabis.pl

wiecej
Copyright © 2011 Adwokat Andrzej Fabiś
Wszystkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin: