andrzej fabis logo
Wynagrodzenie ustalane jest przed podjęciem czynności, w umowie zawieranej indywidualnie dla każdej sprawy podczas spotkania z Klientem.

Jego wysokość jest uzależniona m.in. od:
 1. rodzaju zlecenia,
 2. terminu jego wykonania,
 3. wartości przedmiotu sprawy,
 4. nakładu pracy adwokata,
 5. stopnia skomplikowania sprawy,
 6. stawek minimalnych określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 roku, Nr 123, poz. 1058 ze zm.).

Kancelaria proponuje następujące metody wynagradzania:
 • ryczałtowe – jego wysokość jest określona z góry i stanowi stałą wartość, bez względu na ilość podjętych czynności, jak też czas trwania sprawy,

 • godzinowe – jego wysokość uzależniona jest od czasu niezbędnego do realizacji zlecenia oraz ustalonej stawki za godzinę pracy. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o przygotowane przez Kancelarię szczegółowe zestawienie czynności oraz czasu poświęconego na ich wykonanie,

 • mieszane – stanowiące połączenie powyższych metod,

 • z premią za sukces (success fee) – składające się z dwóch elementów:
 • wynagrodzenia podstawowego (z reguły ryczałtowego) oraz
 • wynagrodzenia dodatkowego za pozytywny wynik sprawy.

Wszelkie kwestie finansowe są ustalane w sposób jasny i precyzyjny, tak by nie stanowiły dla Klienta zaskoczenia na żadnym etapie sprawy.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych, notarialnych czy skarbowych, jak również kosztów dodatkowych (np. tłumaczeń, ekspertyz sądowych).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia jest doliczany podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek (aktualnie 23%).
kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Fabiś


ul. Zamenhofa 5/1, 80-284 Gdańsk

tel. kom. 535 997 594

e-mail: adwokat@andrzej-fabis.pl

wiecej
Copyright © 2011 Adwokat Andrzej Fabiś
Wszystkie prawa zastrzeżone
Liczba odwiedzin: